Изследвай въпроси

Kакво представляват големите въпроси?

Големите въпроси нямат лесен отговор и често водят до още въпроси. Те провокират задълбочени разговори и насърчават учениците да предлагат теории, да си сътрудничат, да използват аргументи и да развиват критическото си мислене. Големите въпроси често са свързани с нещата, които учениците учат в училище, с всекидневните им преживявания или дори с нещо напълно ново. Въпросите често обхващат повече от една предметна област. Ето различни примери за големи въпроси:

1. ИЗБЕРИ КЛАС

2. ИЗБЕРИ ПРЕДМЕТ 

2